• pełna informacja dla wszystkich od ręki
  O unikalnym charakterze usług Deltavista decydują: wysoki poziom automatyzacji przebiegu procesów decyzyjnych oraz inteligentna integracja i interpretacja danych z wielu różnych źródeł. Wykorzystanie potencjału nowoczesnych autorskich technologii gwarantuje wysoką efektywność i bezpieczeństwo.
  Zobacz
 • MINIMALIZAcja ryzyka
  W związku z rosnącym zapotrzebowaniem na narzędzia pozwalające na wszechstronną analizę ryzyka Deltavista oferuje szereg produktów umożliwiających ocenę wiarygodności kontrahentów oraz automatyzację procesu podejmowania decyzji dla każdej zawieranej umowy.
  Zobacz
 • AUTOMATYZACJA DECYZJI
  Przetwarzanie dużych wolumenów transakcji wymaga pełnej automatyzacji konsolidacji danych, skutecznego modelu decyzyjnego, a także wysokiej konfigurowalności. Oferowane przez Deltavista rozwiązania zapewniają indywidualną ścieżkę przebiegu procesu decyzyjnego oraz zastosowanie własnych reguł decyzyjnych.
  Zobacz
Address Clean & Connect Address Clean & Connect
Analiza, konsolidacja i optymalizacja dużych wolumenów danych adresowych.
Zobacz
Order Check Order Check
Automatyczna weryfikacja wniosków o kredyt kupiecki lub konsumpcyjny.
Zobacz
Credit Check DACH Credit Check DACH
Weryfikacja online podmiotów z Niemiec, Austrii i Szwajcarii.
Zobacz