2015.09.09

KPF objeła patronatem Forum Wiarygodnej Wymiany Informacji

Nowe rozwiązanie systemowe, umożliwiające poufną wymianę informacji o wnioskach i pożyczkach, wypracowane i wdrożone przez Deltavistę, neutralną wywiadownię gospodarczą, przy współpracy z wieloma przedstawicielami branży pożyczkowej oraz Krajowym Biurem Informacji Gospodarczej S.A. zostało właśnie udostępnione uczestnikom rynku pożyczkowego. Rozwiązanie nie tworzy nowej bazy danych, lecz stanowi techniczną implementację wymiany informacji między jego użytkownikami, zapewniając przy tym poufność i bezpieczeństwo przetwarzanych danych. Przedsięwzięcie patronatem objęła Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych, uznając je za nowe, ważne narzędzie do dalszej poprawy jakości portfela kredytu konsumenckiego, generowanego przez instytucje pożyczkowe i przeciwdziałania zjawisku nadmiernego zadłużenia w Polsce.

Więcej szczegółów:
https://www.kpf.pl/o-nas/715-forum-wiarygodnej-wymiany-informacji-rozwiazanie-dla-rzetelnej-oceny-ryzyka-kredytowego